KAREN ' s Malerskole
Læg dit liv i farver
 
  Forsiden
Kursusbeskrivelse
Galleriet
Links
Min baggrund

 

 

 

chart.dk

 

 

 

Webmaster

 

Kursusbeskrivelse


Formålet:Gennem teori, praktiske øvelser og dialog tilstræbes det, at kursisterne på alle
kurserne, når frem til en større afklaring både fagligt og personligt. At arbejde med at finde de impulser, det giver at fordybe sig i en skabende maleproces, sådan at fantasien og glæden ved at arbejde med linier, former og farver kan åbne en vej til selvudvikling.
Kurserne foregår i privat regi i et dejligt lystfyldt værksted, samt når vejret tillader det, i en dejlig lukket have, på små hold. Små hold sikrer at der er tid og ro til at tage hensyn til den enkeltes niveau og behov.

Målgruppe:Kurserne henvender sig til alle aldersgrupper – fra 6 år og opefter – der ønsker at udvikle sine kreative evner. Kunstneriske forudsætninger er ikke nødvendige, kun et stærkt ønske om at male med akryl eller akvarel ( vådt i Vådt ).

Faglighed og pædagogik:Undervisningen tager generelt udgangspunkt i holdets sammen-sætning – børn, voksne, ældre og handicappede – samt i den enkelte kursist muligheder. Vi foretager bl.a. billedgennemgang, hvor vi lære at se og tale om hinandens arbejde, kan udvide horisonten for alle på holdet og medvirke til større kreativitet og indsigt i billedesprogets ud-formning og anvendelse. På alle kurserne anvender vi fantasirejser, lytter til dejlig musik mens vi maler.

Materialer:Jeg leverer alle materialerne, idet de materialer vi arbejder med, skal være ens for hele holdet.

Weekendkurser kl. 9 - 16. Pris kr. 1100.-/* 900. - inkl. materialer

Dagkurser - 7 uger - en gang om ugen Pris kr. 1400.-/* 1050. - inkl. materialer
vælg mellem flg. tider. 9.00 - 12.00 eller 14.00 - 17.00 eller 18.00 - 21.00

Maleferie i 4 dage kl. 10 - 16 Pris kr. 1500.-/* 1000. - inkl. materialer 

* fælles for pensionister og handicappede og børn under 12 år
Akryl og akvarel kurser har samme priser 

 

Akvarel /Vådt i Vådt: Weekend eller 7 uger:Med akvarel – vådt i vådt – arbejder vi både i teori og i praksis med mange forskellige materialer fx sand, krølleteknik, collage, watercolourfarve-blyanter, tusch og kul, tekst, blindmaling o.l. Vi lærer om de 7 chakraers forskellige farver, kvaliteter og deres energier betydning i hverdagen.

Akryl: Weekend eller 7 uger:Her arbejdes med akryl på lærred eller kraftig karton. Her bestemmer du selv hvilken maleform du helst vil arbejde med – fx ekspressionistisk, impressionistisk, abstrakt eller naturalistisk. Vi arbejder med kompositioner, rum og flade, lys og skygge, perspektiv, farvelære, sgraffito (kradseteknik), stilleben (stilllében), ser på pointillismen og anvender den. Du kan anvender oliekridt, collage, kul, tusch, sand, skabeloner, maler med kniv, maler med fingere o.l. ting
Endvidere vil der blive fremvist kunstfilm.

Maleferie – Bedsteforældre, børnebørn samt andre som ønsker at male i sin ferie i 4 dage.
Dagene bruger vi til at male, tale om og afprøve div. teknikker. Hvordan er det nu lige de populære kunstner malede? Hvordan er det nu lige at et maleri bliver bygget op, og og hvordan er det med de farver? Her er plads til at du og dit barnebarn samt andre kreative personer kan opleve nogle dejlige dage, hvor I få lov til at udfolde vores kreative evner. Hvis vejret tillader det maler vi udendørs.

I ndividuel clairvoyance af dit akvarelbilled - Vådt i Vådt. Efter en indledende samtale – som omfatter en meditation og en fantasirejse – laves et billede i akvarelmaling – vådt i vådt. Igennem clairvoyancen, iagttagelser og samtale forholder vi os til billedet og kommer i tæt kontakt med oplevelser og følelser som vi måske har overset, men får også afklaret aktuelle spørgsmål.

Pris 400.– for 2 timer inkl. Moms.